DP Logistics

Determinuje Nas rozwój. Filozofia zarządzania Naszą firmą jest oparta o założenia CSR (ang. corporate social responsibility) polegające na prowadzeniu biznesu i osiąganiu przewagi konkurencyjnej działając etycznie i zgodnie z prawem. Współpracując z Przewoźnikami, traktujemy ich majątek jak swój własny, mając na uwadze ich  długoterminowy sukces. Począwszy od Współpracowników, Partnerów oraz Klientów budujemy świadomość wzajemnego poszanowania i partnerstwa w oparciu o własny, opracowany model gwarantujący rozwój każdego z uczestników biorących udział w łańcuchu dostaw.

Wyróżnia Nas kompleksowe wsparcie Przewoźników w prowadzeniu ich biznesu: poza standardowymi relacjami oferujemy dodatkowe rozwiązania optymalizujące wspólne działania w ramach   branży TSL oraz pokrewnych. Nasze rozwiązania dotyczą zarówno małych firm oraz dużych przedsiębiorstw. Indywidualne wymagania nie muszą wykluczać żadnej ze stron z udziału w łańcuchu dostaw, a ciągła praca nad optymalizacją pozwala dostosować usługę do oczekiwań Klienta.

W naszej strategii bardzo ważną rolę odgrywają kwalifikacje współpracowników na każdym etapie jej funkcjonowania; wspierają konkurencyjność wszystkich uczestników. Posiadamy wszystkie niezbędne licencje oraz ubezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo zgodnie z konwencją CMR.

Integralną częścią zarządzania DP Logistics jest zaawansowany system informatyczny oraz najwyższej jakości rozwiązania IT w zakresie obsługi i zarządzania  w czasie rzeczywistym. Pozwalają one na szybkie reagowanie przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka operacyjnego.